تاملی دیگر در عبارت هایی از خطبه توحیدیه امیر مومنان (ع) با استفاده ابزاری از دانش های زبانی
43 بازدید
محل نشر: زبان و علوم قرآن » بهار و تابستان 1379 - شماره 1 و 2 » (20 صفحه - از 19 تا 38)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی