نگاهی دستوری به کتاب علم الاصول تاریخا و تطورا
42 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش » فروردین و اردیبهشت 1380 - شماره 67 »(5 صفحه - از 47 تا 51)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر عمدتاً بخش هایی از نثر عربیِ کتاب علم الاصول تاریخاً و تطوّراً تألیف جناب (علی فاضل قائینی) را در معرض نقد و ویرایشِ زبانی قرار می دهد. نگارنده پس از مقدمه ای درباره اهمیت موضوعِ کتاب, برخی نکته های قابل تأمل و پاره ای از اشکالات دستوریِ آن را یادآور می شود.