قاضی نظام الدین اصفهانی در آینه مصادر عصری و متأخر
42 بازدید
محل نشر: آیینه میراث » زمستان 1386 - شماره 39 » (48 صفحه - از 163 تا 210)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در مقاله «قاضی نظام‏الدّین اصفهانی در آینه مصادر عصری و متأخّر»، پس از مقدّمه‏ای در بیان مسلّماتِ زندگی و آثار این دانشورِ ادیب و شاعر ذولسانین اصفهان در قرن هفتم هجری، و گزارشی از دست‏نویس‏های آثار او آمده‏است: 1. نام و یاد قاضی نظام‏الدّین اصفهانی و پاره‏ای از سروده‏ها و نوشته‏های وی در بیست و اندی کتاب ـ که از قرن هفتم تا سیزدهم هجری قمری نگاشته شده ـ قابل دسترسی است. به دیگر سخن، هیچ قرنی نیست که کسی یا کسانی قاضی را در آثار خویش یاد نکرده باشند. بنابراین ادّعای گمنامیِ شاعر را باید مورد تأمّل قرار داد. 2. شماری از ویژگی‏های شاعر باعث اقبالِ هم‏روزگارانِ ما به بررسی احوال و آثار او شده است. نگارنده مقاله در طیّ یک جستجوی گسترده کتابخانه‏ای نشان داده است که از آغاز قرن چهاردهم هجری قمری تاکنون بیش از یک‏صد تن از محقّقان و نویسندگانِ ایرانی، عرب، ترک و اروپایی در آثار خود از قاضی نظام‏الدّین اصفهانی نام برده و گاه به زیست‏نامه یا پرداخته‏های او اشاره کرده‏اند. کلیدواژه: قاضی نظام‏الدّین اصفهانی، آثار، کتاب‏شناسی، نامنامه، قرن هفتم هجری.