مناظره سرو و آب
41 بازدید
محل نشر: آیینه میراث » تابستان 1387 - شماره 41 » (39 صفحه - از 285 تا 323)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در مقاله «مناظره سَرو و آب»، نگارنده پس از مقدّمه‏ای کوتاه در بیانِ مسلّماتِ زندگی و آثار قاضی نظام‏الدّین اصفهانی، دانشورِ ادیب و شاعر ذولسانین اصفهان در قرن هفتم هجری، با استناد به دست‏نویس‏های آثارِ او و دیگر قراینِ علمی، به ساختارشناسی، بیانِ زمان و شأن صدورِ مناظره سرو وآب پرداخته، و آن گاه متن مصحَّحِ ملمّعه قاضی ـ مشتمل بر این مناظره مشهور ـ را گزارده است. اشاره به گزارش‏های نادرست درباره این سروده و نیز ارائه اختلافِ ضبط دست‏نویس‏ها و کتاب‏های چاپی، و بیان دشواری‏های ملمّعه، از دیگر مطالبِ مقاله است. کلیدواژه: قاضی نظام‏الدین اصفهانی، قرن هفتم هجری، ملمّعه، مناظره، سرو، آب، خواجه بهاءالدین جوینی، منشآت.