كتاب‌شناسي ترجمه: ترجمه فارسي قرآن، ترجمه عربي به فارسي، فارسي به عربي و مباحث مشترك ترجمه
47 بازدید
ناشر: مركز فرهنگي شهيد مدرس (ره)
نقش: زیر نظر
شابک: 1-25-6323-964
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی