آرایه های بدیعی در صحیفه سجادیه
73 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشکده زبان‌های خارجی اصفهان
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : صديقه مظفری
صحیفه سجادیه مجموعه نیایش های امام زین العابدین علیه السلام شامل پنجاه و چهار دعاست که اهمیت بسیاری در آموزه های دینی دارد و هر کس که این ادعیه را مورد مطالعه قرار دهد و در معانی آن تأمل کند به مرتبت والای امام سجاد علیه السلام در اسلام پی می برد. با توجه به عظمت امام سجاد علیه السلام و اهمیت این کتاب، شروح مختلفی بر آن نوشته شده است ولی هیچ اثری به طور مستقل به بلاغت این أدعیه اعم از معانی و بیان و بدیع نپرداخته است. لازم است که ما بیشتر به این کتاب ارزشمند توجه کنیم و دانشوران و فرهیختگان باید به تحقیقات و مطالعات بسیاری درباره این کتاب بپردازند، چنان که که این اهتمام را در مورد قرآن و نهج البلاغه اعمال داشته اند. در رساله اي که پيش رو داريد براساس يک جستجوي ميدانی، آرایه های بدیعی اعم از لفظی و معنوی در صحیفه سجادیه نمونه یابی شده است. فصل اول بطور خلاصه به جایگاه صحیفه سجادیه و مهم ترین شروح آن، و سپس تطور علم بدیع می پردازد. دومین فصل رساله آرایه های لفظی استخراج شده از صحیفه را در بر دارد و فصل سوم مشتمل بر آرایه های معنوی مستخرج از صحیفه است. در این رساله نشان دادیم که: بسیاری از آرایه های لفظی و معنوی در صحیفه نمونه دارد. آرایه های لفظی بویژه جناس و سجع در صحیفه پر نمونه است و در واقع نیایشی نیست که از این محسنات تهی باشد. آرایه های معنوی بویژه انواع طباق، مقابله، مراعات النظیر و عکس در صحیفه پر نمونه است. واژگان کليدی: امام علی بن الحسین علیهما السلام، صحیفه سجادیه، دعاء، بدیع، آرايه هاي بدیعي